Pytanie
Spółka złożyła VAT-R w dniu 2 lipca 2014 r., rezygnując ze zwolnienia od dnia 3 lipca 2014 r. oraz wskazując, że pierwszą deklarację VAT-7 (wybrała formę rozliczeń miesięcznych) złoży od lipca 2014 r. Dnia 25 lutego 2015 r. wystawiła refakturę, gdzie zrefakturowała usługę wykonaną w czerwcu 2014 r., dla której obowiązek podatkowy powstał na zasadach ogólnych, czyli art. 19a ust. 1 u.p.t.u. Była to rzeczywiście wykonana usługa, więc nie może być mowy o "pustej fakturze". Rok obrotowy spółki kończy się w ostatnim dniu marca 2015 r. W związku z tym powstały następujące pytania:
1) czy spółka miało prawo do wystawienia faktury/refaktury VAT?
2) czy podatek należny powinien zostać wykazany przez złożenie przez spółkę deklaracji VAT-7 za okres czerwiec 2014 r.?
3) czy spółka może dokonać aktualizacji druku VAT-R i wskazać, że rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 u.p.t.u., od np. 1 czerwca 2014 r., czyli okresu, kiedy będzie pierwsza sprzedaż w rozumieniu art. 5 u.p.t.u. i wskazać, że pierwszą deklaracją będzie deklaracja VAT-7 za czerwiec 2014 r.?
Ponadto, spółka poniosła pierwszy wydatek w maju 2014 r. udokumentowany fakturą VAT. W związku z tym, czy jest możliwa aktualizacja VAT-R złożonego w lipcu 2014 r. i zarejestrowanie się do VAT od maja 2014 r. i złożenia pierwszej deklaracji za maj 2014 r.? Rozpiska chronologiczna:
1) rezygnacja ze zwolnienia – 3 lipca 2014 r.
2) złożenie informacji VAT-R – 2 lipca 2014 r.
3) pierwszy VAT-7 za lipiec 2014 r
4) pierwsza faktura zakupu - wystawienie 14 maja 2014 r., data wpływu 15 maja 2014 r.
5) pierwsza faktura zakupu, która była refakturowana - wystawienie 12 czerwca 2014 r., data wpływu 16 czerwca 2014 r.
6) refaktura wystawiona 25 lutego 2015 r.