Pytanie
Spółka cywilna powstała na początku roku. Kupiła nieruchomość i prowadziła na tej nieruchomości inwestycje przystosowując ją do działalności, zatrudniła pracownika, który docelowo miał obsługiwać klientów spółki, ale w roku rozpoczęcia wykonywał prace porządkowe, dozorował obiekt i wykonywał inne prace zlecone przez wspólników związane bądź to z inwestycją bądź to w organizacją sprzedaży. Spółka kupowała też narzędzia, drobne wyposażenie itp. Wydatki dzieliła na inwestycyjne i pozostałe. W roku rozpoczęcia działalności spółka nie osiągnęła przychodów. W związku z tym, że w roku rozpoczęcia spółka nie osiągnęła przychodów koszty pozostałe nie były rozliczone podatkowo.
Czy spółka ma prawo wydatki kwalifikowane, jako pozostałe koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku następnego, w którym pojawiły się przychody?