Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada lokale użytkowe, które wynajmuje najemcom. Zdarza się, że lokale stoją puste w związku z brakiem najemców. Działalność związana z wynajmem lokali użytkowych jest działalnością opodatkowaną VAT ze stawką 23%. W okresie, gdy lokale są puste nie mamy przychodów, lecz występują koszty np. lokale te są ogrzewane. Koszty tego ogrzewania ponosi spółdzielnia i księguje je w koszty pozostałych lokali wynajmowanych.
Czy w związku z tym możemy odliczyć VAT z faktur w zakresie kosztów związanych z lokalami niewynajmowanymi z przyczyn niezależnych od spółdzielni?