Pytanie
Czy SP ZOZ może pobierać opłaty od pacjenta, który zgłasza się do psychiatry z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że jest on zdrowy i nie leczy się psychiatrycznie?
Zaświadczenie jest potrzebne do adopcji. Pacjent jest ubezpieczony. Jest zdrowy. Wydanie zaświadczenia poprzedza badanie lekarskie. Nasz regulamin organizacyjny przewiduje pobieranie opłat za badanie i związane z tym zaświadczenie.
Czy zaświadczenie jest objęte podatkiem VAT?
Czy w poradni musi być kasa fiskalna?
Czy za takie badanie NFZ zwraca jego koszty?
Czy w tej sytuacji lekarzowi należy się procent od opłaty wniesionej przez pacjenta?