Pytanie
Podatnik świadczący usługi opodatkowane kartą podatkową osiągnął przychody z działalności w spółce cywilnej w zakresie innej działalności (handlowej). W związku z tym utracił prawo do opodatkowania kartą podatkową, lecz nie zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Czy skuteczne będzie złożenie wniosku o przywrócenie terminu do zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej (art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)?