Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko na ogólnych zasadach, dodatkowo jest wspólnikiem spółki jawnej. Z działalności na własne nazwisko nie osiąga żadnych przychodów (dochodów). Osoba fizyczna uległa wypadkowi wykonując czynności służbowe w spółce jawnej i od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim (z ubezpieczenia wypadkowego). Zwolnienia lekarskie wystawione jest tylko na spółkę jawną. Składkę zdrowotną opłacana jest z dwóch tytułów (z działalności na własne nazwisko i jako udziałowiec spółki jawnej).
Czy w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez pełne miesiące osoba fizyczna ma prawo nieodprowadzać za te miesiące składki na ubezpieczenie zdrowotne z obu działalności, czy też tylko z udziału w spółce, a od działalności na własne nazwisko powinna odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
Czy ma znaczenie fakt, że zwolnienia lekarskie wystawiane są tylko na spółkę jawną?