Pytanie
W zakładzie pracy obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym jest zapis:
"1) Na wynagrodzenie Pracownika w zależności od kategorii zaszeregowania zajmowanego stanowiska i wykonywanych czynności składa się:
a) Wynagrodzenie zasadnicze
b) Premia uznaniowa
c) Ryczałt telefoniczny
Pracownicy mają zapis w umowach o pracę że:
a) przysługuje im uznaniowa premia miesięczna w wysokości..
b) jest uprawniony do otrzymywania świadczeń dodatkowych - Ryczałt telefoniczny x zł brutto w okresie od ... do ... "
Gdy świadczenia dodatkowe są finansowane przez Pracodawcę kwota ta jest wliczana do dochodu pracownika, od którego odprowadzane są zaliczki do US i ZUS
Odnośnie premii jest również w regulaminie zapis:
"1) Pracownicy mogą otrzymać premię uznaniową
2) Składnik wynagrodzenia wymieniony w ust. 1 przy obliczaniu wynagrodzenia nie pomniejsza się o każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności tzn. nie podlega zmniejszeniu w okresie pobierania przez Pracownika wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w skutek choroby tj. wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.
3) Składnik wynagrodzenia wymieniony w ust. 1 wchodzi do składników płacowych od których uzależnione są podstawy naliczenia innych składników wynagrodzenia tj. ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy".
Czy ryczałt telefoniczny powinien wchodzić do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (co miesiąc w stałej kwocie)?
Czy ryczałt telefoniczny ma być pomniejszany za czas choroby?
W jakiej sytuacji ryczałt telefoniczny może lub nie może być wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
Czy istnieją przepisy, które to zabraniają lub dają dowolność pracodawcy w kształtowaniu tej sytuacji?
Czy jeśli jest zapis w regulaminie wynagradzania, że premia uznaniowa nie jest pomniejszana za czas choroby to przez cały okres zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego pracodawca co miesiąc ma obowiązek wypłacać zasiłek macierzyński i dodatkowo premię uznaniową (od której potrącane są normalnie składki ZUS)?
Czy zapis w regulaminie wynagradzania odnośnie premii uznaniowej jest poprawny?