Pytanie
Podatnik, osoba fizyczna opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, podatnik VAT, dokonał w 2000 r. nabycia od urzędu miasta trzech działek z zamiarem wykorzystania ich do świadczenia usług transportowych. Na gruncie tym podatnik wybudował budynek usługowo garażowy wraz z budynkiem portierni, które to obiekty po zakończeniu budowy w 2003 r. zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (KŚT 103). Jednocześnie podatnik zadeklarował, iż grunty związane z wykonywaną działalnością gospodarczą obejmują część nabytych działek i grunt ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Podatnikowi z tytułu nabycia materiałów i usług budowlanych przysługiwało prawo odliczenia VAT.
Nie dokonując podziału geodezyjnego działek, na część związaną z wykonywaną działalnością oraz pozostałe grunty, podatnik w 2011 r. dokonał sprzedaży naniesień wraz z całością gruntu. Na okoliczność tą podatnik wystawił fakturę VAT ze stawką 23% właściwą dla naniesień oraz gruntów.
Czy przychód z tytułu sprzedaży gruntów powinien zostać ograniczony do wartości sprzedaży budynków i części działek zgłoszonych wcześniej jako grunt związany z działalnością gospodarczą?
Czy brak podziału geodezyjnego gruntu na obszar związany z działalnością gospodarczą oraz grunty pozostałe świadczy o tym, iż cały obszar działek powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a przychód z tytułu sprzedaży działek wraz z naniesieniami w całości powinien stanowić przychód z działalności gospodarczej?