Pytanie
Czy przy sprzedaży działek z mojego majątku prywatnego wystąpię w roli podatnika VAT?
W 2000 r. otrzymałem od taty w drodze darowizny gospodarstwo rolne o powierzchni 8689 m2 składające się z roli i łąki znajdujące się w województwie podkarpackim. Mieszkam i pracuję zawodowo w Warszawie, więc gospodarstwem nie mogę i nie chcę się zajmować. W 2011 r. postanowiłem je sprzedać jako zupełnie mi zbędne. Nie prowadzę działalności gospodarczej, nie kupowałem i nie zamierzam kupować nieruchomości i nie jestem właścicielem innych gruntów. Ponieważ przez dwa lata nie znalazłem kupca na gospodarstwo, udzieliłem pełnomocnictwa do sprzedaży bratu. Brat jako pełnomocnik wystąpił o warunki zabudowy z planem podziału na 8 działek i budowę 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2012 r. brat uzyskał żądane warunki zabudowy pod warunkiem uzyskania szerszej drogi dojazdowej. Następnie zlecił geodecie podział gruntu na 8 działek oraz wydzielenie drogi z działki sąsiada. W 2013 r. wykupił od sąsiada współwłasność w drodze dojazdowej. Następnie zlecił wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji do jednej z działek. W 2014 r. brat w moim imieniu sprzedał działkę i wykonał obiecane w akcie notarialnym przyłącze. Nabywców działek brat szuka poprzez ogłoszenia w darmowych serwisach internetowych i w lokalnej prasie.