Pytanie
Spółka z o.o. na skutek otrzymanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podtakowego postanowiła dokonać korekty zeznania CIT-8 za 2012 r. Dla celów podatkowych ujmowała pewne koszty w momencie ich poniesienia, natomiast rachunkowo były one rozpoznawane w czasie. Na skutek otrzymanej interpretacji Spółka postanowiła rozliczać koszty pośrednie w tym samym momecie dla celów rachunkowych i podatkowych. W związku z powyższym za 2012 r. powstała zalegość podatkowa.
Czy przy dokonywaniu korekty zeznania CIT-8 Spółka powinna za każdy miesiąc 2012 r. osobno obliczyć podatek (Spółka płaciła miesięczne zaliczki CIT) i od każdej zaniżonej zaliczki policzyć odsetki od zaległości podatkowych?
Czy może wystarczy, że Spółka obliczy zobowiązanie za cały 2012 r. i odetki za zwłokę policzy od 2 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty podatku zaległego za 2012 r.?