Pytanie
Firma (osoba fizyczna) – świadcząca usługi budowlane, do końca 2011 r. rozliczała się miesięcznie z VAT (nieprzerwanie od 2004 r.). Począwszy od I kwartału 2012 r. rozlicza się kwartalnie. Prawdopodobnie w czerwcu lub w lipcu przekroczy limit małego podatnika. Usługa budowlana została wykonana w czerwcu – została wystawiona faktura VAT, gdyż odbiorca nie dokona zapłaty nie posiadając faktury.
Kiedy firma musi przejść na miesięczne deklaracje VAT:
1) jeżeli płatność z tytułu wykonanej usługi nastąpi jeszcze w czerwcu i limit obrotu zostanie przekroczony w czerwcu;
2) jeżeli płatność z tytułu wykonanej usługi nastąpi w lipcu i limit obrotu zostanie przekroczony w lipcu;
3) czy ma znaczenie fakt, że firma dopiero od początku 2012 r. rozlicza się kwartalnie, czyli nie minie 12 miesięcy tej formy rozliczania VAT?
Limit małego podatnika liczymy z uwzględnieniem art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług – czy prawidłowo?