Pytanie
Czy w świetle art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. przekazanie odpadów osobie fizycznej, do sklepu, szkoły lub apteki prowadzących zbieranie odpadów zwalnia posiadacza przekazującego odpady z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami?
Z treści przepisów wynika, że aby odpowiedzialność za odpady przeszła na kolejnego posiadacza, posiadacz musi posiadać decyzję lub wpis do rejestru, a co za tym idzie nie może być posiadaczem zwolnionym z obowiązku posiadania decyzji lub wpisu do rejestru.