Pytanie
Przedsiębiorca na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) otrzymał zezwolenie na odzysk odpadów. Działalność prowadzona miała być w hali produkcyjnej. Faktycznie część procesu odbywa się poza halą. Przedsiębiorca tłumaczy to tym, że nie zakończył prac budowlanych i nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie - prowadzi zakład na rozruchu i etapie prac testowych. Ten stan trwa od 2012 r. W zezwoleniu na odzysk i decyzji środowiskowej brak zapisów o rozruchu technologicznym.
Czy można mówić w tej sytuacji o rozruchu czy jednak naruszaniu przepisów?