Pytanie
Pracownicy wyjeżdżają na kilkudniowe delegacje zagraniczne. Za ich zgodą są wypłacane zaliczki w PLN. W trakcie trwania delegacji pracownicy robią zakupy (paliwo, hotel), za które płacą kartą firmową.
Czy prawidłowe jest rozliczanie kosztów poniesionych delegacji po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego złożenie dokumentów delegacji do rozliczenia?
Po tym samym kursie są rozliczane rachunki z zakupów podczas delegacji. Wyciąg bankowy - pobranie środków z rachunku firmowego za pośrednictwem karty firmowej jest księgowany również po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wyciąg bankowy.