Pytanie
Kilka lat temu gmina ustaliła standardy dotyczące zatrudniania pracowników administracji i obsługi. W związku z powyższym sprzątaczkom został obniżony wymiar zatrudnienia, po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi. Aby sprzątaczka była zatrudniona na pełnym etacie powinna mieć rejon do sprzątania o wielkości określonej w standardach. Odstępstwa od reguły mogą być tylko za zgodą organu prowadzącego. W chwili obecnej zgoda została wydana na jeden rok szkolny.
1. Jak należy zmienić wymiar zatrudnia aneksem czy porozumieniem zmieniającym?
2.Czy. w maju gdyby organ nie wydał zgody na kolejny rok trzeba znów wypowiedzieć warunki umowy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i powrócić do wymiaru zgodnego ze standardami?
3. Czy można w porozumieniu wskazać czas na jaki będzie obowiązywać zmiana na większy etat np. że zmiana obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r.?