Pytanie
Spółka W. współpracuje z firmą P: pracownicy firmy P wykonują usługi na rzecz spółki W. w jej siedzibie.
W chwili obecnej spółka W. chce zatrudnić pracownika firmy P. (pracownik będzie wykonywał dokładnie te same obowiązki, w tym samym miejscu, z tym że pracodawcą będzie nie firma P tylko spółka W.). Umowa o pracę z firmą P. zostanie rozwiązana, następnie zostanie nawiązany stosunek pracy ze spółką W.
Pracownik ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny za okres pracy w firmie P.
Czy pracownik może urlop wypoczynkowy należny za czas przepracowany w firmie P. wykorzystać w okresie późniejszym, już po zatrudnieniu w spółce W.? Tzn. czy można przyjąć takie postępowanie, że firma P. nie wypłaci ekwiwalentu za urlop, tylko spółka W. zobowiąże się do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego należnego za okres pracy w firmie P.?