Pytanie
Pracownicy mają umowę o pracę na czas nieokreślony (nie jest to telepraca) - miejsce pracy wskazane w umowie to miasto ich zamieszkania - ale bez wskazywania adresu - np. Łódź. Pracownicy praktycznie cały czas są w delegacji, ale zdarza się, że np. 2 dni w miesiącu mają pracę zdalną i obowiązki wykonują w domu. W Łodzi pracodawca nie ma filii, siedziby, ani żadnego biura. Pracownik wtedy pracuje w domu.
Czy pracodawca musi mu zapłacić za zużyty w tym czasie pracy w swoim domu prąd?
Pracownik ma laptopa, telefon, więc to co zużywa swojego to prąd.
Czy pracownik może żądać zwrotu poniesionych na ten cel wydatków?
Internet również ma bezprzewodowy - modem Pracodawcy.