Pytanie
Firma produkcyjna zatrudniająca powyżej 300 pracowników stosuje podstawowy, trzyzmianowy system czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku, trzymiesięczny okres rozliczeniowy (od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.). Na hali produkcyjnej występuje przekroczenie hałasu > 85 db. Wątpliwość dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych (przekroczenie normy tygodniowej). Zgodnie z art. 151 § 1 k.p.– praca w godzinach nadliczbowych możliwa jest gdy występują szczególne potrzeby pracodawcy. Z drugiej strony art. 151 § 2 k.p. zabrania pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Przepisy bhp stanowią, że praca w nadmiernym hałasie może być wykonywana tylko przez 8 godzin dziennie. Limit dopuszczalnej pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi wynosi przeciętnie 48 godzin tygodniowo (tj. 8 godzin nadliczbowych w tygodniu) i 416 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Praca w godzinach nadliczbowych (z przekroczenia normy tygodniowej) byłaby świadczona w sobotę przez 8 godzin jako 6 dzień pracy. W "sześciodniowym tygodniu pracy" pracownik nie będzie pracował więcej niż 8 godzin na dobę. Z uwagi na brak możliwości rekompensaty czasem wolnym za pracę w nadgodzinach, na koniec okresu rozliczeniowego będzie wypłacony dodatek 100% z przekroczenia tygodniowej normy pracy. Nominalna liczba dni pracy w okresie rozliczeniowym od stycznia do marca 2014 r. wynosi 62 dni, dni faktycznie przepracowane łącznie z dodatkową sobotą 63 dni.
Czy w opisanej sytuacji naruszane są przepisy bhp dotyczące norm pracy w hałasie?
Czy ograniczenia dotyczące pracy w hałasie rozpatrywane są tylko pod kątem normy dobowej, czy normę tygodniową także należy wziąć pod uwagę?
Czy można pracować w pomieszczeniu, w którym występuje przekroczenie normy hałasu więcej niż 40 godzin tygodniowo (6 dni od poniedziałku do soboty 8 godzin dziennie)?