Pytanie
Pracodawca postanowił wprowadzić dla pracowników ruchomy czas pracy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W regulaminie pracy znalazł się zapis, że pracownicy rozpoczynają pracę w godzinach 7:00-9:00 i kończą w godzinach 15:00-17:00 z zachowaniem 8 godzinnej dobowej normy czasu pracy. Niektórzy pracownicy uważają, że w związku z ruchomym czasem pracy mogą świadczyć pracę przez 7 godzin i 50 min, 7 godzin 55 minut itp., czyli niedopracowywać 8 godzin w poszczególne dni o ile "odpracują" to w ramach miesięcznego okresu rozliczeniowego. Uzasadniają to faktem, że muszą wypracować daną miesięczną normę Pracodawca stoi na stanowisku, że pracownik, który rozpoczął pracę w godzinach 7:00-9:00 musi pracować codziennie 8 godzin.
Czy pracownicy naruszają dyscyplinę pracy opuszczając pracę przed upływem 8 godzin?