Pytanie
Czy po roku można zmienić świadectwo pracy na żądanie pracownika?
Pracownica została nieprawidłowo zwolniona. W momencie zwolnienia była w czwartym miesiącu ciąży. Pracodawca został poinformowany o tym fakcie po rozwiązaniu stosunku pracy. Pracownica nie wystąpiła o przywrócenie do pracy do czasu rozwiązania, a pracodawca nie zmienił świadectwa pracy i nie przywrócił jej do czasu porodu. Pracownica jedynie wystąpiła do pracodawcy, by zmienił na świadectwie pracy powołany art. rozwiązania stosunku pracy z art. - rozwiązanie z okresem, na który była zawarta umowa na rozwiązanie w związku z likwidacją sklepu. Pracodawca prowadził działalność gospodarczą, ale już w innym charakterze. Pracodawca spełnił żądanie pracownicy i poprawił artykuł na świadectwie pracy. Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu -świadczenia wypłacał ZUS. Po porodzie i wypłaceniu przez ZUS zasiłku macierzyńskiego Zakład Ubezpieczeń wystąpił telefonicznie do pracodawcy o skorygowanie deklaracji ZUS, ponieważ w wyniku przeprowadzonej weryfikacji w Zakładzie stwierdzono, że niesłusznie pracownica ta dostała zasiłek macierzyński. Pracodawca nie wiedział czy może po takim czasie dokonać korekty deklaracji, nie miał też pewności jakie wywoła to dalsze skutki (miał mało czasu na rozpatrzenie żądania ZUS). Po tygodniu ZUS wystawił decyzję obciążając pracodawcę wypłaconym przez ZUS niesłusznie zasiłkiem macierzyńskim. Pracodawca zgodził się z faktem, że nieprawidłowo wystawił świadectwo pracy i na skutek tego ZUS nieprawidłowo wypłacił zasiłek macierzyński, zwrócił Zakładowi wypłacone pieniądze. Po roku pracownica zwróciła się do pracodawcy o skorygowanie świadectwa pracy i wypłatę chorobowego, oraz należnego jej urlopu w związku z wydłużeniem stosunku pracy do czasu porodu. Zagroziła wystąpieniem do sądu.
Z jaką datą pracodawca powinien skorygować świadectwo pracy?
Czy musi skorygować deklaracje ZUS oraz wypłacić chorobowe?
Świadczenia te pracownica otrzymała z ZUS.
Czy pracodawca powinien udzielić urlop za czas wydłużony do porodu?