Pytanie
Firma świadczy usługi demontażu zużytych linii produkcyjnych w kraju i zagranicą. Działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na pierwsze zlecenie, które wykonywane było na terenie Norwegii posiadano dokumenty A1, czyli zaświadczenia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niestety zakład ubezpieczeń społecznych odmówił wystawienia ww. zaświadczeń na wykonywanie zleceń, które będą miały miejsce we Francji.
Czy pracodawca ma prawo posłać pracowników na teren Francji bez zaświadczeń A1, ale w zamian z wykupionymi polisami na przypadek korzystania ze świadczeń medycznych?
Zlecenia zagraniczne trwają po kilka miesięcy. Norwegia została sfinalizowana z końcem sierpnia, natomiast Francja ma ruszyć w połowie września.