Pytanie
Czy w przypadkuwypowiedzenia przez pracownika umowy o pracęna czas określony (w umowie przewidziany 2-tygodniowy okres wypowiedzenia), pracodawca:
- może udzielić bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
- powinien udzielić wolnych dni na szukanie pracy
- może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
Czy w przypadku, gdy wypowiedzenie złożone jest w środku tygodnia (np. środa), to bieg wypowiedzenia biegnie od środy, czwartku, czy też najbliższej soboty?
Czy urlopu można wówczas udzielić od czwartku, czy też od poniedziałku następującego po najbliższej sobocie?
Czy te samy zasady należy stosować w przypadku, gdy wypowiedzenie zostanie złożone pracownikowi przezpracodawcę?