Pytanie
Pracodawca zamierza zatrudnić 2 pracowników produkcyjnych. Przed nawiązaniem umowy o pracę chciałby przeszkolić 4 kandydatów do pracy z obsługi maszyn produkcyjnych, wybrać dwóch najlepszych i z nimi nawiązać stosunek pracy.
Czy pracownicy, którzy odbywają szkolenie przed podpisaniem umowy o pracę powinni dostać wynagrodzenia za ten okres, tak jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę?
Po zatrudnieniu nie będą oni ponownie szkoleni w tym zakresie, szkolenie to będzie wystarczające do rozpoczęcia pracy a umiejętności nabyte na tym szkoleniu są konieczne do jej wykonywania.