Pytanie
Firma przystąpiła do umowy kredytowej wieloopcyjnej zawartej przez spółkę matkę mającą siedzibę w Danii z duńskim bankiem. W ramach tego przystąpienia otrzymaliśmy kredyt bankowy, którego udzielającym jest polski oddział banku. W świetle zapisów wynikających z umowy wszystkie firmy, które przystąpiły do kredytu (firma matka i firmy siostry), są wzajemnymi gwarantami. Niestety nie jest nam znana wysokość kredytów bankowych przyznanych poszczególnym firmom, które otrzymały kredyty w ramach ww. umowy.
Czy w związku z wzajemnym poręczeniem istnieje ryzyko związane z nieodpłatnym świadczeniem z tego tytułu?
Jeżeli tak, to w jaki sposób można je zminimalizować?
Czy w sytuacji gdy część umów związanych z kredytem posiadamy w oryginale, a część tylko w formie skanu (pismo informujące o podwyższeniu marży banku - skan) mamy prawo zaliczyć odsetki od kredytu w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów?
Jeżeli nie, to jakie dokumenty powinniśmy posiadać?