Pytanie
Ze spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. Wspólnik ten wniósł do spółki udział w lokalu w wysokości 11%, pozostali wspólnicy wnieśli udziały w lokalu - jeden 50%, drugi 39%. Lokal użytkowy jest już w 100% zamortyzowany. Pozostali w spółce wspólnicy muszą spłacić występującego wspólnika. Obecnie na koncie bankowym spółki nie ma środków.
Czy powstanie obowiązek zapłaty PCC oraz inne konsekwencje podatkowe, jeżeli wspólnicy spłacą występującego wspólnika z własnych środków, z kont osobistych?
Czy spłata wspólnika będzie dla wspólników kosztem podatkowym?
Jakie formalności należy wykonać w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem wspólnika?