Pytanie
Mam pytanie odnośnie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zakupiliśmy od firmy z Włoch prasę i otrzymaliśmy następujące faktury:
1) faktura nr 1 z dnia 30 listopada 2012 r. na kwotę 77.000 euro na zaliczkę – wpłata zaliczki 5 grudnia 2012 r.
2) faktura nr 2 z dnia 31 grudnia 2012 r. na kwotę 19.926 euro na zaliczkę –wpłata zaliczki 18 grudnia 2012 r.
3) faktura nr 3 z dnia 31 grudnia 2012 r. na kwotę 22.140 euro za część prasy – w adnotacji zmniejszenie o dok 1 i 2 na kwotę 22.140
4) faktura nr 4 z dnia 28 lutego 2013 r. na kwotę 258.192,48 euro za prasę – w adnotacji zmniejszenie dok 1 i 2 na kwotę 74.786 euro.
Czy do wszystkich faktur występuje obowiązek podatkowy WNT, w szczególności w przypadku faktur zaliczkowych, których jedna jest wystawiona przed zapłatą zaliczki, a druga po zapłacie zaliczki?