Pytanie
Czy powiatowy urząd pracy (PUP), zwracając niewykorzystane środki z POKL 6.1.2 do wojewódzkiego urzędu pracy, jako instytucji zarządzającej (zgodnie z umową projektu) może zaewidencjonować ten zwrot na paragraf budżetowy 498 (223/130), jako wydatek z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych do końca trwania projektu?
Czy PUP może "użyć" ww. paragrafu, czy jest on przeznaczony do dysponentów wyższych stopni?
Przy jakich operacjach można zastosować ten paragraf?