Pytanie
Firma produkcyjna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, startuje w programie kredytu technologicznego, na zakup maszyn z BGK w ramach programu POiG 4.3. Aktualnie podpisaliśmy umowę na kredyt, który zostanie uruchomiony za 1-1,5 r. Zakończenie inwestycji objętej ww. kredytem, tj. oddanie maszyn do użytku - OT nastąpi za 1,5 do 2 lat. W związku z tym poniesiono już związane bezpośrednio z projektem koszty, m.in.: koszty zewnętrzne firmy doradczej, przygotowującej wniosek (usługa) o kredyt technologiczny, koszty bankowe już poniesione, prowizja przygotowawcza, prowizja za rozpatrzenie wniosku, opłata administracyjna miesięczna z banku za administrowanie kredytem, prowizja bankowa za konsultacje i doradztwo, koszty patentów, opłat i usług do kancelarii patentowych związanych z zastrzeżeniem patentów wynikających z technologii objętej programem POiG.
Czy poniesione koszty, niekwalifikowane w projekcie POiG, a związane bezpośrednio z projektem są kosztami zakupu środka trwałego i powiększają wartość inwestycji (maszyny) będącej przedmiotem amortyzacji, czy są bieżącymi kosztami dla celów podatkowych?