Pytanie
Jesteśmy firmą transportową, mamy stałą umowę z firma niemiecką na tankowania samochodów na stacjach paliw po całej Europie. Po miesiącu dostajemy z tej firmy rozliczenie na fakturze, gdzie podane są poszczególne kraje oraz data tankowania i numer samochodu. Często na jednej fakturze mamy 2 okresy rozliczeniowe (miesiąc poprzedni oraz parę tankowań jeszcze z wcześniejszego miesiąca). Wystawiamy na tej podstawie fakturę wewnętrzną odnoszącą się do okresów tankowania. Powoduje to notoryczne składanie korekt deklaracji VAT. Kurs waluty przy wystawieniu faktury wewnętrznej przyjmujemy z dnia poprzedniego tankowanie (wykonanie usługi).
Czy prawidłowo postępujemy?