Pytanie
Dłużnikiem jest spółka z o.o. znajdująca się w chwili obecnej w stanie likwidacji. Łączna kwota zadłużenia wynosi ok. 250.000 zł, a faktury zostały wystawione przed dniem postawienia spółki w stan likwidacji. Najstarsza faktura jest z dnia 16 stycznia z terminem płatności na dzień 6 lutego. Najmłodsza faktura jest z dnia 21 października z terminem płatności na dzień 11 listopada. Na cała kwotę zadłużenia sąd okręgowy wydał prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zabezpieczeniem wierzytelności jest wpis hipoteki przymusowej zwykłej.
Czy VAT zawarty w wystawionych fakturach może zostać pomniejszony na podstawie korekt deklaracji VAT lub w inny sposób?