Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR VAT) kupiła mieszkanie z garażem. Będzie wynajmować. Spółdzielnia wystawiła fakturę VAT za trzecią fazę projektu, w której wyszczególniono lokal mieszkalny (ze stawką 7% VAT) i garaż (ze stawką 22% VAT), będą wystawnie jeszcze dwie faktury (za rozliczenie kolejnych faz projektu)
Czy właściciel ma prawo odliczyć VAT z każdej z tych faktur? Jeśli tak, to czy z datą wystawienia każdej z tych faktur?
Czy właściciel ma prawo odliczyć VAT od garażu i w którym momencie?
Jakie dokumentacje musi posiadać firma, żeby urząd skarbowy nie podważył, że jest to lokal zakupiony tylko i wyłącznie dla celów działalności gospodarczej? w którym momencie firma może ubiegać się o zwrot VAT-u od nabytego lokalu mieszkaniowego?
W jakim terminie przysługuje zwrot VAT?
Czy obcokrajowiec może wycofać VAT, jeśli od daty zakupu minęło 6 miesięcy, a mieszkanie było kupione na wynajem (i jest od 6 miesięcy wynajmowane)?