Pytanie
Spółka jest podatnikiem VAT ze sprzedażą w 100% objętą stawką 23% VAT. Spółka walczyła w sądzie z organami podatkowymi o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki udzielonej między spółkami powiązanymi. Spór został wygrany, a spółka otrzymała zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, który zakwalifikowała do przychodów (oczywiście nie objętych VAT). Kancelaria prawna za zastępstwo procesowe w tej sprawie wystawiła spółce fakturę VAT z 23% VAT.
Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z tej faktury, czy należy ten zakup traktować jako nie związany ze sprzedażą opodatkowaną?