Pytanie
W naszej firmie fiskalizacji podlega sprzedaż dokonywana tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich dni zgłosili się do nas klienci:
- jeden z paragonem z czerwca 2012 r. z prośbą o wystawienie faktury VAT do paragonu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- drugi bez paragonu oświadczył, że zakupił w naszej firmie towar, ale zgubił paragon, a my mamy rolki w kasie fiskalnej, które potwierdzają jego zakup i prosi o wystawienia faktury na ten zakup - jest to spółka z o.o.
Czy mamy obowiązek wystawienia faktury VAT?
Jeżeli tak, to w jakim okresie?
Jeżeli nie mamy takiego obowiązku, to czy grożą nam sankcje z tytułu wystawienia takiej faktury VAT (VAT, CIT, karno-skarbowa)?