Pytanie
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą od 1 stycznia 2009 r. W dniu 5 stycznia 2012 r. dokonał zgłoszenia na druku CEIDg-1 wyboru formy opodatkowania - zmiana z ryczałtu na zasady ogólne.
Czy obowiązany jest dokonać dodatkowego zgłoszenia w urzędzie skarbowym zmiany formy opodatkowania?
Czy druk CEIDG-1 jest wystarczający jako zgłoszenie zmiany formy opodatkowania w urzędzie skarbowym?
Jak będzie przedstawiać się sytuacja w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą od 1 lutego 2012 r.?