Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie m.in. pośrednictwa w zawieraniu umów na dostawę energii między dostawcą energii, a odbiorcą, jako agent. Dla realizacji umowy na zakup energii, między agentem, a klientem podpisywana jest umowa o zasadach wyposażenia klienta w układ pomiarowo-rozliczeniowy, za pomocą którego będzie monitorowane zużycie energii dostarczanej przez dostawcę. Przez okres trwania umowy będzie on własnością agenta, a na koniec przejdzie na własność klienta. Koszt tego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi agent, który otrzymuje przychód w formie prowizji od dostawcy energii, w momencie podpisania umowy na dostawę energii. W umowie tej klient zobowiązuje się przez okres 1 roku lub 2 lat, nie wypowiadać niniejszej umowy oraz zużyć zakontraktowaną ilość energii. W umowie miedzy agentem, a klientem, agent zastrzega sobie prawo że klient zapłaci mu karę umowną za nie wywiązanie się z umowy na dostawę energii czyli albo jeśli zerwie umowę albo zużyje mniejszą ilość energii.
Czy wydatek związany z układem pomiarowo-rozliczeniowym będzie stanowił dla agenta koszt uzyskania przychodu, jeśli tak to czy bezpośrednio czy w formie amortyzacji?
Czy w trakcie trwania umowy, podczas której układ będący własnością agenta jest używany przez klienta powstaje przychód w postaci świadczenia w naturze?
Jakie konsekwencje podatkowe będzie miało przekazanie praw własności układu na klienta po zakończeniu umowy?