Pytanie
Podatniczka planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na tym, że będzie ona prowadzić serwis internetowy, w którym użytkownicy będą zamieszczać partytury. Osoby trzecie z kolei będą mogły nabywać te partytury. Zapłata będzie następować na rachunek bankowy podatniczki, która po potrąceniu swojego wynagrodzenia (prowizji), przekaże różnicę użytkownikowi, który umieścił tę partyturę w serwisie. Rozliczenia będą dokonywane raz w miesiącu.
Czy podatniczka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o którym mowa w poz. 36 i 37 załącznika do r.z.k.r.?
Czy też będzie to jeden z przypadków, o których mowa w § 4 r.z.k.r. i nie przysługuje prawo do zwolnienia, nawet kwotowego?