Pytanie
Podatnik prowadzący PKPiR zakupił ploter laserowy o wartości 6500 zł, który aby mógł pracować musi zostać podłączony do komputera. Zakup został zaksięgowany jako inwestycyjny w kolumnie 15 PKPiR, jednak urządzenie to nie zostało podłączone do żadnego z komputerów będących w posiadaniu firmy i w obecnej chwili jest nieużywane.
Czy ploter należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych (naszym zdaniem na obecną chwilę nie ma możliwości wprowadzenia tego zakupu do ewidencji środków trwałych)?
Jak należałoby wykazać ten zakup w kosztach, gdyby przed przyłączeniem go do komputera podatnik zdecydowałby o jego sprzedaży?