Pytanie
Inwestor zamierza dokonać zgłoszenia remontu istniejącego parterowego pawilonu. Remont, będzie polegał na wymianie starych okien na nowe oraz docieplenie elewacji i zmianę kolorystyki. Pawilon przewidziany do remontu znajduje się w obszarze dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala m.in. - likwidację zabudowy parterowej, pawilonowej - wprowadzenie nowej zabudowy pod warunkiem nawiązania do historycznej parcelacji - wprowadzenie nowej zabudowy pod warunkiem dostosowania do gabarytów zabudowy historycznej pod względem skali, geometrii dachów, bryły podziałów architektonicznych, linii zabudowy, materiału wykończenia zewnętrznego i pokryć dachowych.
Czy planowane zamierzenie, będzie zgodne z zapisami ww. planu i inwestor może dokonać zgłoszenia?