Pytanie
Od 1995 r. przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym odprowadza składki ZUS. W okresie od 1999 r. do 2006 r. przedsiębiorca prowadził działalność indywidualną i działalność w ramach spółki cywilnej. Przedsiębiorca został poinformowany przez pracowników ZUS, że posiadając jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej opłaca składkę zdrowotna w jednej wysokości. Z chwilą zmiany interpretacji przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną w podwójnej wysokości. Obecnie NFZ wydał decyzję i określił, że przedsiębiorca powinien opłacać składki w podwójnej wysokości od 1 stycznia 1999 r.
Czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich zaległych kwot wraz z odsetkami?