Pytanie
Małżeństwo zakupiło grunt rolny. Następnie złożyli wniosek o odrolnienie, czyli o wyłączenie tego gruntu z produkcji rolnej. W decyzji otrzymanej ze starostwa wynika zgoda na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i przeznaczeniem go na budowę budynku apteki. Za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej starostwo ustaliło obowiązek wnoszenia przez właścicieli opłaty rocznej w wysokości 10% należności (opłaty jednorazowej). Małżeństwo wybudowało budynek z przeznaczeniem na aptekę prywatnie, nie w ramach działalności gospodarczej, a następnie, po uzyskanym odbiorze, wynajęło budynek apteki wraz z częścią gruntu spółce jawnej "Apteka XYZ", której wspólnikami są: żona i jej matka.
Czy w ramach umowy najmu można przenieść koszty opłaty rocznej (10% należności) za wyłączenie z produkcji rolnej na "Aptekę XYZ spółka jawna"?
Czy dla "Apteki XYZ spółka jawna" będzie ona kosztem uzyskania przychodu?
Przychody z najmu nieruchomości rozlicza mąż na zasadach ryczałtu 8,5%.
Czy taka sytuacja jest prawidłowa?