Pytanie
Pracownik, który ma miejsce zatrudnienia w dwóch placówkach na pół etatu posiada następujące okresy zatrudnienia:
a) od 1 lipca 1986 r. - 31 lipca 1987 r.
b) od 1 sierpnia 1987 r. - 31 marca 1996 r.
c) od 11 kwietnia 1996 r. - 15 sierpnia 1996 r. - zasiłek dla bezrobotnych
d) od 2 września 1996 r. - 16 września 1996 r. - zasiłek dla bezrobotnych
e) od 17 września 1996 r. - 31 sierpnia 1999 r.
f) od 1 marca 1999 r. - 14 czerwca 2004 r.
W związku z ww. okresami w jednej placówce (główne miejsce pracy) naliczono staż pracy za okres od 1 lipca 1986 r. - 31 sierpnia 1999 r. (ww. poz. a - e) natomiast w drugiej placówce nie naliczono stażu od 1 marca 1999 r. - 14 czerwca 2004 r. (ww. poz. f) tylko od 1 września 1999 r. - 14 czerwca 2004 r. stosownie do prośby pracownika, gdyż okresy te nakładały się na siebie i staż ten byłby zaliczony drugi raz w drugiej placówce (6 m-cy).
Proszę określić, czy okres do nabycia stażu w drugiej placówce jest prawidłowy?