Pytanie
Firma zakupiła złom o kodzie 17 04 05 w postaci szyn kolejowych z zamiarem ich odzysku w procesie przygotowania odpadów do ponownego użycia. W wyniku procesu odzysku powstanie produkt zwany w nomenklaturze kolejowej "szyny staroużyteczne". Część szyn jest uszkodzona w bardzo znacznym stopniu, uniemożliwiającym ich naprawę. Cześć szyn jest uszkodzona w niewielkim stopniu, pozwalającym na dokonanie ich naprawy z wykorzystaniem rożnego rodzaju technik w zależności od rodzaju uszkodzeń. Cześć szyn nie jest w ogóle uszkodzona i nie wymaga napraw (wytwórca odpadów zakwalifikował jako odpad w 100% sprawne szyny). Prowadzony proces odzysku będzie ograniczał się wyłącznie do sprawdzenia szyn (np. braku zagłębienia powierzchni tocznej, braku pęknięć, braku korozji, braku ubytków itp.). Czyszczenie i naprawy nie będą potrzebne.
Czy proces odzysku może ograniczać się wyłącznie do procesu sprawdzania (np. oględziny, wykonanie pomiarów), bez procesów czyszczenia i naprawy?
Czy, aby wprowadzić na rynek "szyny staroużyteczne", należy uzyskać jakiś certyfikat?