Pytanie
W roku bieżącym usługi związane z wydawaniem posiłków dla chorych przebywających w szpitalu zostały przekazane firmie zewnętrznej. Również zapasy na magazynie żywności (uzgodnienia w umowie) mają być odsprzedane tej firmie.
Czy zapasy magazynowe należy traktować jako sprzedaż?
Jeżeli tak to jakie stawki VAT zastosować?
Nadmieniam, iż towar zakupiono zarówno w grudniu jak i w styczniu, a zakupy nie podlegały odliczeniu podatku VAT.
Czy możliwe jest przekazanie odpłatnie po wystawieniu noty obciążeniowej?