Pytanie
Czy od wynagrodzeń wypłacanych przez spółkę dla członków zarządu za pełnienie funkcji powinien być opłacany VAT?
Wynagrodzenie to jest wypłacane zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, ustalające wysokość wynagrodzenia brutto. Do tych wypłat poszczególne osoby fizyczne nie wystawiają żadnych rachunków ani faktur. Osoby otrzymujące te wynagrodzenia są również zatrudnione wg umów o pracę w naszej spółce na innych stanowiskach pracy.
Czytając różne Państwa odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie znalazłam pismo wydane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2005 r., 1471/NTR1/443-67a/05/AM zmierzające do stwierdzenia, że nie ma takiego obowiązku – cyt.: "W rezultacie czynności prezesa zarządu wykonywane w związku z pełnioną funkcją i otrzymywane przez niego z tego tytułu wynagrodzenie (przychody), wykonywane w warunkach określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 in fine ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią czynności wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Jako takie nie mogą być kwalifikowane jako wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w tym przepisie".
Jeżeli aktualna odpowiedź Państwa byłaby w tym kierunku, że obowiązek zapłaty podatku VAT od takich wypłat wynagrodzeń istnieje proszę o podanie progów wartościowych, po przekroczeniu jakiej kwoty powstaje taki obowiązek, dla poszczególnych lat, licząc od roku 2007.