Pytanie
Spółka z o.o posiada samochód ciężarowy o ładowności 1101 kg, 6-osobowy tylko dla działalności gospodarczej. Nie odpowiada warunkom technicznym dla ustawy o VAT-1, VAT-2, VAT-3, VAT-4, do tego czasu nie miała prawa do odliczeń VAT od paliwa. Samochód jest obecnie w leasingu, w momencie nabycia w leasing był odliczany w 100% VAT. W związku z powyższym spółka dokonała wyboru na odliczenie VAT w wysokości 50% od ww. pojazdu.
Czy od raty leasingowej również będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 50%, czy od raty można odliczyć 100%?