Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności spółki są usługi remontowo-budowlane, zakup nieruchomości, budowa na nich budynków jednorodzinnych i ich dalsza odsprzedaż. Zamierzam wnieść do spółki w formie aportu nieruchomość niezabudowaną. Na nieruchomości tej zostanie wybudowany budynek, a następnie odsprzedany.
1. Czy w powyższej sytuacji wartość wniesionej nieruchomości będzie kosztem uzyskania przychodów dla spółki i powinna być zaksięgowana w poz. 10 PKPiR?
2. Czy powinienem zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych?
3. Czy przekazanie nieruchomości powinno nastąpić w formie aktu notarialnego?