Pytanie
Nauczyciel posiada następujący przebieg zatrudnienia:
1. od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1994 r. w wymiarze 7/18 etatu na stanowisku nauczyciela,
2. od 1 września 1994 r. do 31 lipca 1995 r. w wymiarze 6/18 etatu na stanowisku nauczyciela,
3. od 1 września 1995 r. do nadal w pełnym wymiarze etatu na stanowisku nauczyciela u obecnego pracodawcy.
Kiedy nauczyciel nabywa prawo do pierwszego dodatku za wysługę lat zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela oraz kiedy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy. Nauczycielowi przyznano nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy z dniem 1 stycznia 2015 r.
Czy pracownik może dochodzić odsetek w przypadku, gdy nagroda została wypłacona po terminie?