Pytanie
Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy z firmą niemiecką, która działa poprzez oddział z siedzibą w Polsce. Ponadto przedstawiła nam certyfikat rezydencji, z którego wynika siedziba w Polsce oraz podany jest polski nr identyfikacji podatkowej. Leasingodawca złożył nam oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z zawartej umowy są związane z działalnością oddziału w Polsce.
Czy w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do pobrania podatku u źródła i wystawienia informacji IFT - 2R?