Pytanie
W kwietniu br. była zmiana członków zarządu sp. z o.o. Ustępujący zarząd zabrał ze spółki dowody źródłowe i ewidencję księgową. Została jedynie sprawozdawczość roczna. Aktualny zarząd spółki nie dysponuje dokumentami za lata poprzednie.
Czy należy doprowadzić do odtworzenia ksiąg rachunkowych?
Czy poprzedni zarząd jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych w latach kiedy pełnił funkcje członków zarządu?
W oparciu o jakie przepisy aktualny zarząd odpowiada za księgi rachunkowe i dokumentacje źródłowe do zapisów księgowych, nawet za okresy kiedy nie był zarządem?