Pytanie
Mam pytanie dotyczące zaliczenia w koszty podatkowe należności.
1. Kontrahent nie zapłacił nam 10 faktur z 2011 r. z uwagi na brak podpisów na części faktur. Firma podjęła decyzję o skierowaniu na drogę sądową tylko części należności, z uwagi na wysokie koszty sądowe.
2. W lutym 2012 r. po wcześniejszym uprawomocnieniu się nakazu płatniczego (na 5 faktur) wszczęto egzekucję komorniczą. W lutym 2012 r. utworzono odpis aktualizujący należność, z tym, że wartość należności netto, które zostały skierowane na drogę sądową, zaliczono w koszty podatkowe (5 faktur), natomiast resztę w koszty niepodatkowe.
3. W listopadzie 2012 r. firma otrzymała postanowienie od komornika o umorzeniu postępowania.
Czy na podstawie otrzymanego postanowienia możemy zaliczyć całą należność netto (wszystkie 10 faktur) w koszty podatkowe, czy tylko należy zamknąć odpis?